Veliko viličarjev se uporablja za uporabo v notranjih skladiščih, ki so večkrat zaprtega tipa. Zato morajo taki viličarji izpolnjevati določene pogoje, da se lahko zagotovi varno delo z njimi. Hkrati pa ima notranji prostor z ravnimi tlemi tudi določene prednosti, ki jih viličarji za notranjo uporabo s pridom izkoriščajo. Prvenstveno se za skladišča notranjega tipa uporablja električni viličar z dvižnimi vilicami.

Med prednostimi takih viličarjev lahko v prvi vrsti omenimo polne gume, ki omogočajo bolj precizno premikanje brez nepotrebnega zibanja sem ter tja. Zato lahko električni viličar s polnimi, trdimi gumami premika tovor bistveno bolj precizno, kar pride še kako prav v skladiščih, kjer so police razporejene zelo na gosto z majhnimi varnostnimi presledki. Gume za viličarje električnega tipa so zasnovane kot polno vlit tip z le plitvimi zarezami. V notranjih prostorih za potreben oprijem skrbi ustrezna podlaga, ki je enotna po celotnem skladišču. Zato so lahko gume za viličarje relativno enostavno oblikovane, saj ni potrebno skrbeti za oprijem na spreminjajočih se podlagah. 

Električni viličar pa vsekakor ni edini tip viličarja za uporabo v notranjih skladiščih. Kjer so prostori veliki in je urejeno zračenje, se uporabljajo tudi viličarji na dizelski pogon, ki so nekoliko bolj prilagodljivi in se jih lažje uporablja tudi zunaj. Pri dizel viličarjih so gume za viličarje lahko polnega ali pa zračnega tipa, odvisno od teže bremen, ki so predvidene za premikanje. Vsekakor pa morajo biti za zunanjo uporabo gume mehkejše in imeti morajo več profila. Sploh pri težjih viličarjih za dvigovanje lesenih hlodov večkrat vidimo kar dvojne ali trojne gume s profilom, ki preprečuje drsenje na pesku ali zemlji.

Poleg obeh naštetih tipov viličarjev pa se v manjših skladiščih uporabljajo tudi ročni paletni viličarji. Ti so ravno tako lahko elektronsko gnani in tako pripomorejo k bolj učinkoviti manipulaciji s paletami.