Urad za intelektualno lastnino RS omogoča pridobitev pravic ekskluzivne uporabe intelektualne lastnine, kar nudi učinkovito preventivo in podlago za preganjanje storilcev v primeru zlorabe intelektualne lastnine. Pametno je poskrbeti za dobro zaščito, pri tem pa bo treba postopati premišljeno in pravočasno.

Pomembno je predvsem to, da se zaščitimo pravočasno, že pred vstopom na konkurenčen trg. V nasprotnem primeru se lahko celo zgodi, da konkurenca prevzame intelektualno lastnino in jo sama zaščiti. To sicer ni zelo verjetno, a vseeno je vsekakor pametno, da je blagovna znamka veljavna že takoj v začetku oziroma da že takoj poskrbimo za drugo ustrezno zaščito.

Prav izbira primerne zaščite je enako pomembna kot pravočasna prijava. Blagovna znamka ni edina možnost, morda bo bolj ustrezna patentna prijava, morda velja avtorska pravica ali pa imamo na voljo kakšno drugo rešitev s tega področja. Izbira prave oblike zaščite intelektualne lastnine je ključnega pomena tudi zato, da ne izgubljamo po nepotrebnem časa in denarja pri postopkih zaščite. Patentna prijava recimo terja kar nekaj časa in veliko truda pri pripravljanju dokumentacije, nekatere pristojbine pa je treba plačati že pri prijavi, tudi če se ta naposled izkaže za neuspešno. Čeprav blagovna znamka in tudi zaščita patenta ne prinašata posebej visokih stroškov, gre za nepotrebno izgubo, če se prenaglimo pri izbiri vrste zaščite.

V nekaterih primerih pravice ekskluzivne uporabe intelektualne lastnine veljajo samodejno, je pa to prej izjema kot pravilo. Za patente bo še vedno potrebna patentna prijava, prav tako je registracija blagovne znamke smiselna rešitev za zaščito prepoznavnih podob podjetja, izdelkov in storitev. Samodejno velja avtorska pravica s sorodnimi pravicami, vseeno pa se je treba seveda predhodno pozanimati, kaj ta zaščita zajema. Ni ravno preudarno vseh svojih upov položiti na samodejno zaščito, o kateri se nismo pravočasno prepričali, saj se v primeru domnevnih kršitev upoštevajo le dejanski predpisi.