Vsak kandidat, ki se prijavi na opravljanje avtomobilskega izpita, mora še pred tem opraviti nekaj osnovnih tečajev. Tečaj CPP je prvi, s katerim se srečajo kandidati. Na njem se naučijo cestno prometnih predpisov, pomenov cestnih oznak in drugih teoretičnih aspektov vožnje v prometu. A za izpit za avto to ni dovolj. Sledi namreč tečaj prve pomoči. To je zelo pomemben tečaj, na katerem se naučijo oskrbe ranjencev in dajanje prve pomoči in umetnega dihanja morebitnim ponesrečencem v prometnih nesrečah, še zlasti tistih hujših. Pravilna reakcija prvega, ki prihiti ob ponesrečenca, je velikokrat ključna za reševanje življenja.

Izpit za avto se nadaljuje s praktično vožnjo avtomobila. Na njej mora voznik začetnik osvojiti praktična znanja upravljanja vozila, ki mu morajo priti v kri. Ko voznik začetnik v zadostni meri obvlada svoj avto, gre najprej na šolski izpit, nato pa na glavno vožnjo, kjer se preizkusi v domačem izpitnem območju z izpitnikom, ki vseskozi bedi nad vožnjo kandidata in ga ocenjuje. Kršenje CPP predpisov lahko avtomatsko pomeni padec kandidata, tudi če so neposredni razlog neki tretji dejavniki. Po uspešno opravljenem izpitu dobi kandidat naziv voznik začetnik. Tega obdrži dve leti po tem, ko opravi izpit za avto. 

V vmesnem času kandidat ne sme voziti pod vplivom alkohola, sicer pa zanj veljajo še nekoliko spremenjeni sistem točkovanja s kazenskimi točkami. Ostala pravila so ista, kot za polnopravne voznike. Po prenehanju dvoletnega obdobja mora voznik začetnik opraviti tečaj varne vožnje na posebnem poligonu, kjer se nauči še dodatnih spretnosti na področju kriznih trenutkov, do katerih lahko pride med vožnjo. Ostri ovinki in nenadno zaviranje so le nekatere situacije, ki se en dva tri zgodijo med vsakdanjo vožnjo, in veliko bolje je, da smo na njih pripravljeni. Ravno zato je tečaj varne vožnje tako zelo pomemben.