Perforacija papirja nam omogoča, da papir lepo in elegantno odstranimo iz določenega tiskanega medija. Velikokrat morajo tiskarne na željo naročnika pripraviti perforirane reklamni materiale. Vsak reklamni material ima funkcijo, da nam pripelje nove stranke. Tako lahko na primer na reklamni letak dodamo popust v vrednosti 10%. Da bo stranka ta popust lažje odstranila, bomo uporabili perforacijo in tako se bo delček s popustom brez težav odtrgal. 

Perforacija se lahko uporabi tudi v revijah, kjer na ta način blagovne znamke promovirajo določen izdelek. S tem, ko bo določen del na perforiranem papirju, ga bo vsakdo lahko elegantno iztrgal iz revije, brez da bi pri tem povzročil škodo. 

Perforacija pa se velikokrat uporablja tudi pri nalepkah. Tako pripravljene nalepke se namreč enostavno odstranijo iz podlage in se brez težav nameščajo na artikle. Glede na opisano lahko vidimo, da je možnosti za perforacijo ogromno in da je zelo uporabna. S perforiranim oglasnim listom lahko ponujamo tudi naše storitve poučevanja ali pa izobesimo letak z informacijo, da iščemo novega sostanovalca. Svojo telefonsko številko pa ponudimo na perforiranih lističih. 

 

Reklami letaki za obveščanje širše javnosti

Reklami letaki s izjemo uporabni, ko si z njimi želimo o svojem izdelku obvestiti več ljudi. Veliko podjetij izkoristi različne sejme, da s pomočjo letakov reklamira svojo storitev. Ker je na sejmih ogromno ljudi, bo naš letak zagotovo pristal v rokah potencialih strank. 

Reklami letaki morajo biti izdelani v živahnih barvah, saj bodo le tako opazni in dobro vidni. Ko neznani osebi v roke damo svoj letak, jo mora naš letak zamikati. V kolikor bomo oblikovali nezanimiv in pust letak bo zelo malo verjetno, da se bo dotična oseba v letak poglobila. 

Reklami letaki ne smejo biti preveliki, saj jih mora oseba pospraviti v žep ali v torbico. Najbolje je, da je letak natisnjen na formatu A5 velikosti.