Kakovost zraka je bistvenega pomena za zdravje ljudi. V mestih, kjer se stekajo zelo obremenjene prometnice, je zrak zelo obremenjen z izpusti motornih vozil. Svoje dodajo še industrijske cone v predmestjih, ki tudi onesnažujejo zrak s svojimi izpusti. Glavni problem v mestih so izpusti trdih delcev PM10 in PM2,5. Ti lahko prodrejo zelo globoko v pljuča, se tam počasi nalagajo in s tem dražijo notranjo sluznico. Izboljšanje zraka v mestih je ena od prioritetnih nalog, ki jih rešujejo župani mestnih področij.

Trdi delci nastanejo pri nepopolnem zgorevanju pogonskih goriv v motorjih z notranjim zgorevanjem. S sodobno tehnologijo se je količina teh delcev bistveno zmanjšala, toda nikakor se ne da doseči 100% popolno izgorevanje v realnih pogojih. Zato je za dodatno omejitev izpustov trdih delcev potrebno v izpušni sistem namestiti filter trdih delcev. Tako se delci odlagajo na površino filtra in tam po zadostnem segretju zgorijo. Skozi izpuh tako pridejo kot ogljikov dioksid, ki ne obremenjuje pljuč.

Vsak filter trdih delcev je sestavljen iz ohišja in aktivne keramične matrike. Keramična matrika je v bistvu kos trdno spečene porozne keramike, ki ima po dolžini veliko število zelo majhnih luknjic. Zaradi tega ima filter trdih delcev glede na volumen ogromno površino, na katero se nalagajo trdi delci. Čiščenje dpf filtra je potrebno le izjemoma, če pregled kaže na povečano stopnjo nalaganja. V osnovi se dpf filter čisti sam, toda le, če motor po vžigu teče dovolj časa, da se filter lahko segreje na delovno temperaturo. Pri pogostih krajših mestnih vožnjah pa lahko pride do povečanega nalaganja trdih delcev, ki lahko celo zamašijo filter in ga tako uničijo. Zato je treba dpf filter na vsake toliko pregledati in opraviti čiščenje dpf filtra, če je to potrebno. Tako lahko čiščenje dpf filtra bistveno pripomore h daljši življenjski dobi le tega.