Čeprav so v zadnjih letih izjemno priljubljena vozila, ki pri delovanju ne proizvajajo več izpušnih plinov, kakršnih smo vajeni pri vozilih z motorji z notranjim izgorevanjem, je velika večina vozil na cestah še vedno zavitih v oblak izpušnih plinov. Ti plini niso posebej prijazni do okolja, še bolj problematični pa so lahko trdni delci, ki zaidejo v izpušno cev pri nepopolnem izgorevanju goriva. Da bo avtomobil bolj prijazen do okolja in zdravja ljudi, je treba poskrbeti za učinkovit izpušni sistem, ki bo vseboval tudi primerne filtre.

Glavni elementi izpušnega sistema

Najpomembnejši element je pri zadrževanju in čiščenju izpušnih plinov gotovo katalizator, ki ujame škodljive pline in jih pretvori v neškodljive stranske produkte. Gre za učinkovito kemično reakcijo, s katero že storimo veliko za okolje – med najbolj škodljivimi snovmi so namreč prav izpušni plini, kot so ogljikov monoksid, dušikovi oksidi in razni ogljikovodiki.

Še en zelo pomemben element pa je DPF filter, ki služi zadrževanju trdnih delcev, ki nastanejo pri nepopolnem izgorevanju dizelskega goriva. Ta filter učinkovito preprečuje izpust škodljivega materiala v okolje, tako pa preprečuje predvsem škodljive učinke na ljudi. Gre namreč za potencialno nevarne snovi, ki za dihala lahko pomenijo veliko nevarnost. Učinkovit DPF filter je torej zelo pomembna komponenta v avtomobilu, poleg tega zahteva redno vzdrževanje, po potrebi ga je treba očistiti ali pa tudi zamenjati. Dotrajan DPF filter lahko poslabša zmogljivost in delovanje avtomobila, poleg tega pa lahko pride do težav pri zadrževanju trdnih delcev.

Alternative

Pri bencinskih in dizelskih vozilih je seveda najboljša možnost ta, da izpušni sistem ohranjamo v kar najboljšem stanju, vsem ključnim komponentam pa namenimo zadostno pozornost. Med alternativami so gotovo najbolj privlačna sodobna vozila z drugimi pogonskimi sistemi, ki učinkovito odpravijo izpuste škodljivih plinov, čeprav seveda sama po sebi še ne rešujejo celotne okolijske problematike.