Področje zaščite intelektualne lastnine je v Sloveniji precej dobro urejeno, a seveda ne moremo pričakovati popolne zaščite, še posebej, če se v celoti zanašamo na preventivo. Če do zlorabe vseeno pride, bo treba ukrepati. Kakšni so postopki v tem primeru in kaj lahko pričakujemo? Na podlagi ustreznih dokumentov lahko imetnik pravic pričakuje ugodno razrešitev spora, odprte pa so tudi nekatere nadaljnje opcije.

Ugotavljanje in prijava kršitev

Najprej bo treba kršitve seveda ugotoviti. Žal za to nimamo pristojnih organov, zato je treba pozorno spremljati uporabo blagovnih znamk. Najbolje je, da morebitno kršitev blagovne znamke zaznamo čim prej, ko ta še ne povzroči veliko škode. V tem oziru tako blagovne znamke kot patenti v Sloveniji zahtevajo nekaj pozornosti in truda, a v primeru velikih kršitev bomo te hitro zaznali. 

Ukrepamo lahko na različne načine, pogosto je najbolje preprosto zaprositi za prenehanje zlorab, še posebej če gre za kakšne manjše kršitve. Če pa želimo doseči kakšne konkretnejše učinke, moramo kršitev blagovne znamke prijaviti, kar opravimo na Uradu RS za intelektualno lastnino. 

Ukrepi v primeru kršitev

Na kršitev blagovne znamke lahko odgovorimo z različnimi ukrepi. Na voljo so nam ukrepi civilne, kazenske ali upravne narave, za pravi postopek pa se odločimo glede na vrsto in obseg zlorabe ter željeni učinek. To omogočajo seveda tudi patenti v Sloveniji, ki so vključeni pod enako zaščito.

Med civilnimi ukrepi izstopajo predvsem civilne tožbe, s katerimi lahko dosežemo različne učinke. Takšen ukrep je smiseln, če kršitev povzroča veliko škode, predvsem patenti v Sloveniji so pogosto povod za tak postopek. Lahko pa dosežemo tudi različne oblike prepovedi kršitev in onemogočimo ponavljanje kršitev. Pri kazenskih ukrepih se sklicujemo na navedbe Kazenskega zakonika RS, ki pokriva tudi to področje in predpisuje kazni. Med upravnimi ukrepi pa imamo na voljo ukrepe carinskih organov in tržnega inšpektorata.