Intelektualna lastnina obstaja v različnih oblikah, prav tako so na voljo različne oblike zaščite. Treba se je torej pravilno odločiti glede na to, kakšno vrsto intelektualne lastnine želimo zaščititi. Verjetno pride v poštev katera izmed najbolj priljubljenih oblik zaščite, morda pa se bo treba pozanimati o kakšnih naprednejših postopkih.

Registracija znamke

Skoraj vsako podjetje pri svojem poslovanju uporablja določene grafične podobe, recimo logotip podjetja ali znak izdelka. S temi znaki se loči od konkurence in kot prepoznaven ponudnik nastopa v stiku s ciljno publiko. Obstaja torej potencial za zlorabe, saj bi se lahko pod prepoznavnimi znaki skrivala tudi konkurenca. Da se to ne bi zgodilo, poskrbi registracija znamke. To je postopek pravne zaščite prepoznavnih znakov podjetja, tako da jih ne more uporabljati konkurenčno podjetje za svoje namene.

Registracija znamke je lahko precej enostavna in tudi poceni, lahko pa se tudi nekoliko zaplete. Treba je oddati prijavo na Uradu za intelektualno lastnino, v tej pa navesti podroben opis znakov, ki jih želimo zaščititi. Poleg tega je treba določiti še nekatere pomembne lastnosti znamke, predvsem vrsto izdelkov oziroma storitev, na katere se znak nanaša, in geografsko področje, ki ga bo registracija znamke pokrila.

Prijava patenta

Grafične znake ščitijo znamke, medtem ko ščitijo inovacije patenti. Ta oblika zaščite intelektualne lastnine pokriva domislice, ki so uporabne v industriji, torej izume, ki jih je možno uporabiti v raznih proizvodnih in drugih delovnih procesih. Da bi inovacije patenti res zaščitili, mora domislica odgovarjati nekaterim pogojem, ki se preverjajo pri prijavi – predvsem mora biti domislica uporabna v praksi, predstaviti je treba primer uporabe za reševanje nekega problema. Poleg tega mora biti domislica nova in edinstvena, postopek pa zahteva še navedbo nekaterih drugih podatkov. Ravno zato za inovacije patenti včasih zahtevajo veliko dela, pametno je za prijavo zaposliti patentnega zastopnika, ki poskrbi za te postopke.